Paolo Sistilli
ALFABETO IMMAGINARIO

Onderwerp van het Alfabeto Immaginario ('Denkbeeldig Alfabet') van Paolo Sistilli is de non-verbale communicatie. Mensen laten op muren liefdesverklaringen en schuttingtaal achter; ze voorzien wanden van affiches. Uiteindelijk worden deze mededelingen door regen, wind en scheuren weggevaagd. Paolo huldigt de opvatting dat woorden in de loop van de tijd hun zeggingskracht verliezen. De taal moet een grondig renovatieproces doormaken. Ze moet inhoud, substantie, kleur en klank terugkrijgen. Paolo breekt woorden en letters in delen en bouwt ze naar eigen inzicht weer op. Monumentaal en spraakmakend.