Gitta Pardoel
ONZICHTBARE LIJNEN

In haar tekeningen, foto's en installaties verzamelt Gitta Pardoel flarden realiteit. Niet alleen tastbare werkelijkheid zoals foto's, tekeningen en teksten, maar ook herinneringen en gedachteflitsen. Zo onderzoekt ze de emotionele betekenis en de veranderende identiteit van een omgeving en de relatie tussen plaats en tijd die vooral nu, door de globalisering, onder druk staat. Het meest ge´nteresseerd is Gitta in de onzichtbare lijnen, de communicatie tussen mens en omgeving.